NOW 3.0 in werking getreden

De derde NOW-regeling is deze maand in werking getreden. In aanvulling op ons eerdere bericht met betrekking tot de NOW 3.0 wijzen wij graag op het volgende:
  • De subsidieaanvraag voor het eerste tijdvak (oktober-december 2020) kan worden ingediend van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020.
  • De aanvraag voor het tweede tijdvak (januari-maart 2021) kan worden ingediend van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
  • De aanvraag voor het derde tijdvak (april-juni 2021) kan worden ingediend van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
  • De verplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren zich in te spannen om zich om- of bij te scholen, blijft bestaan.
  • De aanvragen voor NOW 3.0 kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van het UWV (vanaf half november online).
  • Tegemoetkoming op basis van NOW ontvangen in maart, april en mei 2020? Vergeet dan niet om de definitieve berekening aan te vragen via het formulier op de website van het UWV.

Meer informatie over NOW 3.0 is te vinden op website van de Rijksoverheid.