Uitkomst onderzoek AP: temperaturen werknemers (nog steeds) niet toegestaan

Het blijft een heikel punt: temperatuurmetingen bij werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) berichtte deze week dat 2 bedrijven, waarvan 1 multinational, bij het uitvoeren van temperatuurmetingen in strijd hebben gehandeld met de AVG.

Voor wie de berichten van de AP over temperatuurmetingen heeft gevolgd, komt die uitkomst niet als een verrassing. De lichaamstemperatuur is namelijk een bijzonder persoonsgegeven wanneer deze naar een specifiek persoon te herleiden is. Daarnaast heb je als werkgever vrijwel nooit een grondslag voor verwerking daarvan. Volgens de AP waren bij de 2 onderzochte bedrijven de opgenomen lichaamstemperaturen inderdaad te herleiden tot de specifieke werknemers. Daarnaast beschikten de bedrijven niet over een wettelijke grondslag voor deze verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Het feit dat een van de bedrijven medewerkers nog wel om toestemming vroeg, mocht daarbij niet baten. Vanwege de afhankelijkheidsrelatie van hun werkgever, worden werknemers namelijk zelden geacht ‘vrije’ toestemming te kunnen geven. Ook hier was dat volgens de AP niet het geval: werknemers die een temperatuurmeting weigerden, mochten de werkvloer namelijk niet betreden.

Helaas heeft de AP het onderzoeksrapport (nog) niet gepubliceerd. Het zou interessant zijn om te zien hoe de temperatuurmetingen waren opgezet, en wat maakt dat die metingen als verwerkingen in de zin van de AVG hadden te gelden.

Lees hier en hier meer over het standpunt van de AP over het temperaturen van werknemers.